Fasade

Fasade Fasade Fasade Fasade Fasade Fasade Fasade Fasade

Fasade

Fasada nije samo ukras građevine - ona mora ispunjavati visoke zaštite. Poput kože, fasada na građevini preuzima: zaštitnu, izolacijsku i estetsku funkciju. Ona je, naravno, i posjetnica Vaše kuće.

Pri tom, ponovo naglašavamo, fasada ima i zaštitnu funkciju. Atmosferska vlaga ne smije prodirati kroz fasadni sustav, a vlaga iz unutrašnjosti prostorija mora stalno izlaziti. Oscilacije i razlike temperature do 50°C konstantno opterećuju fasadni sustav. Stambena klima je odlučujući faktor za kvalitetu života.

Izrađujemo sve vrste fasada:

 • stiropor ili demit fasade
 • vapneno cementna sustav fasada (klasična fasada)
 • toplinski fasadni sustav s toplinskom žbukom
 • toplinski fasadni sustav s pločama
 • toplinsko-izolacioni sustavi

Pri izvedbi fasada pazimo na kvalitetnu izvedbu svih slojeva koji čine fasadni sustav, jer su svi slojevi jednako važni, kao što je važan i način na koji se ugrađuju. Tek kada je to kvalitetno izvedeno, tada može na kvalitetan način ispuniti svoju funkciju.

Fasade - Demit fasade

Demit fasada omogućuje uštedu do 60% u troškovima grijanja i smanjuje troškove gradnje zbog tanjih zidova i manjih grijaćih tijela. Izvedba fasade je brza i osigurava ugodne uvjete boravka u prostoru: ljeti hladno, zimi toplo; uz dulji vijek trajanja i ekonomičnije održavanje. Kod kvalitetno izvedenih fasada ne postoji mogućnost gljivica i truljenja u prostoru. Vremenski faktori na demit fasade od stiropora ili od kamene vune nemaju utjecaj. Njihova trajnost je tridesetak godina.

Izrada demit-fasade obuhvaća:

 • pripremu zida na koji se postavlja
 • postavljanje izolaciijskih ploča od stiropora
 • postavljanje zaštitnih mrežica

Pri podešavanju konstantne sobne temperature - hlađenjem ljeti odnosno toplinskom izolacijom zimi - fasadni sustav preuzima glavni zadatak. Ispunjava li učinkovito svoju zadaću, primjećuje se prije svega na troškovima grijanja i ostalim troškovima koji nastaju zbog popravaka, poput popravaka šteta nastalih zbog vlage ili plijesni. Različiti načini primjene i različite podloge, od fasadnih sustava zahtijevaju poseban pristup pri odabiru materijala, sve komponente moraju biti međusobno kompatibilne. Za optimalnu funkcionalnost, zid i fasadni sustav moraju se savršeno uskladiti. Važno je razmisliti o tome već prije izgradnje kuće i odlučiti koji će se fasadni sustav primijeniti, kao i sa kojim žbukama će se vršiti unutarnje žbukanje zidova.

Uz našu izvedbu, dobiti ćete svoje obiteljsko gnijezdo kao iz Vaših snova.

Fasade s kamenom vunom

Izolacija fasade nemali je financijski izdatak koji često rezultira odabirom jeftinijih materijala koji ne mogu rezultirati najkvalitetnijim rješenjem. Izolacijski materijal je u sustavu fasade najvažnija komponenta koja se sama isplaćuje kroz par godina i gdje se male razlike u cijenama ne mogu usporediti s benefitima koje daje. Fasade od kamene vune su toplinska zaštita za velike uštede. Za izolaciju fasade je bitno odabrati toplinsko-izolacijski materijal kojim se mogu ostvariti svi uvjeti zdravog i ugodnog stanovanja. Izostankom samo jednog nećemo postići željenu kvalitetu boravka u prostorima u kojima boravimo.

Fasadna izolacijska ploča od kamene vune ispunjava sve važne uvjete za kvalitetnu izolaciju fasade:

 • Toplinska zaštita i ušteda
 • Protupožarnost - proizvodi od kamene vune spadaju u najvišu kategoriju (klasu) negorivosti A1čime se ostvaruju najviši standardi sigurnosti objekata u slučaju izbijanja požara
 • Paropropusnost - kamena vuna je i do 60 puta paropropusnija od drugih izolacijskih materijala
 • Zvučna zaštita - zbog svoje vlaknaste strukture koja omogućava ‘upijanje’ zvuka, kamena vuna zadovoljava najviše zahtjeve u pogledu zvučne izolacijske moći
 • Elastičnost - kamena vuna kao elastičan materijal ima veliku otpornost na udar (npr. udar tuče) i sposobnost ‘amortiziranja’ udaraca
 • Otpornost na kemikalije i insekte - kamena vuna je otporna na kemikalije i insekte koji se mogu nastaniti u nekim drugim izolacijskim materijalima
 • Stabilnost i trajnost - kamena vuna je izuzetno stabilna kod visokih ili niskih temperatura i njihovim naglim promjenama. Ne stari, ne drobi se niti raspada. Time se osigurava cijeloživotno rješenje toplinske izolacije vanjskih zidova.
 • Povrat investicije u izolaciju fasade od kamene vune - parametar koji najbolje govori o isplativosti ulaganja u toplinsku izolaciju je potrošnja energenata, a time i povrat investicije uložene u toplinsku izolaciju zgrade

Stare kamene fasade

Stare kamene fasade zahtjevaju, što je i logično, poseban pristup, ali prije svega poznavanje cijele problematike vezane za obnovu i adaptacije starih kuća. Prije svega je voditi računa o statici, jer stara žbuka koja se treba zamjeniti novom, ponekad je jako krhko, ali jedino vezivo koje cijeli zid drži skupa.

Važno je, ukoliko je potrebno, napraviti kvalitetnu hidroizolaciju, te vidjeti kakvi su konstrukcijski zahvati vezani s obnovom fasade.

Redovito s obnovom fasade ide i zamjena drvene stolarije. Ukoliko je potrebna hidroizolacija, a možda i temelja, sve ćemo zaista kvalitetno obaviti.

S obzirom da dugi niz godina vršimo kompletne adaptacije starih kamenih kuća, obnova pročela ili kompletnih fasada na starim kamenim objektima, samo je dio posla koji smo na desesetke puta već izvršili duž cijele obale.

LIFA d.o.o

Turnišće 68
Turnišće
49 282 Konjščina

Mob: +385 (98) 664 041

Mail: lifadoo@hotmail.com

Pratite nas na Facebook-u

Sve naše usluge

 • izgradnja objekata
 • adaptacije starih kamenih kuća
 • adaptacije starih kamenih fasada
 • adaptacije svih vrsta prostora
 • adaptacije potkrovlja
 • fasaderski radovi
 • soboslikarsko ličilački radovi
 • kamenarski radovi
 • keramičarski radovi
 • suha gradnja
 • uređenje interijera u novogradnji
Fasade Fasade Fasade Fasade Fasade Fasade Fasade Fasade